รหัส นัย ดวงพิไชยสงคราม
ราคาปก: 455฿
ราคาหน้าเว็บ: 455฿
ราคาสมาชิก: 425฿

Original price was: 455.00฿.Current price is: 425.00฿.

รหัส นัย ดวงพิไชยสงคราม

ราคาปก: 455฿
ราคาหน้าเว็บ: 455฿
ราคาสมาชิก: 425฿

Original price was: 455.00฿.Current price is: 425.00฿.

จัดส่งฟรี

สถานะ: มีสินค้า

สถานะ: มีสินค้า

รายละเอียดหนังสือ

หนังสือ รหัส นัย ดวงพิไชยสงคราม : จากตำนานสู่ปัจจุบัน
ถอดรหัสดวงพิไชยสงคราม สรรพวิชาชั้นสูงของไทย

หนังสือในโครงการตำราโหราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ของมูลนิธิสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์

ดวงพิไชยสงคราม คือศาสตร์และศิลป์ที่รวบรวมสุดยอดภูมิปัญญาโบราณไว้ด้วยกัน ทั้ง โหราศาสตร์ ดาราศาสตร์ พุทธศาสนา ไสยศาสตร์ อักขระเลขยันต์

ดวงพิไชยสงคราม คือ ดวงชาตาล้อมด้วยยันต์พิไชยสงคราม บรรจุผลการคำนวณจากพระคัมภีร์สุริยยาตร์แลมานัตต์ ด้วยความละเอียด พิถีพิถัน ซึ่งมีความสำคัญที่สุดในระบบโหราศาสตร์ไทยภาคพิธีกรรม

เป็นที่นับถือกันมาแต่โบราณว่า ผู้ใดที่มีดวงพิไชยสงครามไว้บูชา จะช่วยป้องกันอันตรายที่จะบังเกิดขึ้น ไม่ตกต่ำขัดสน และทำให้ประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต

 

 • ตำนานและหลักฐานทางประวัติศาสตร์
 • ดวงพิไชยสงคราม ยันต์พิไชยสงคราม และพระพิไชยสงคราม
 • ตัวอย่างดวงและยันต์พิไชยสงคราม รูปแบบต่าง ๆ กว่า ๕๐ แบบ
 • ดวงพิไชยสงครามในยุคปัจจุบัน
 • การจัดวางและวิธีปฏิบัติบูชา พร้อมบทสวดมนต์และคาถาต่าง ๆ
 • การจัดทำดวงพิไชยสงครามในโอกาสสำคัญ โดยมูลนิธิสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์
 • นัยยะแห่งดวงพิไชยสงคราม ตำรับพลังวัชร์

“ตำรานี้ รวบรวมดวงชะตาสำคัญไว้เป็นอันมาก กรุณาจัดวางไว้ในที่เหมาะสม”

คำนิยม

 

“ในส่วนของอาตมภาพที่ได้มีส่วนในการสร้างเผยแพร่ ทั้งดวงพระพิไชยสงคราม และองค์พระพิไชยสงครามมากว่า 10 ปี ก็เห็นผลพอเป็นที่ประจักษ์ว่า บุคคลผู้สร้างดวงพระพิไชยสงครามบูชานั้น ดวงชะตามักมีความเจริญในหน้าที่การงานเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นการที่ อาจารย์วรพล ไม้สน ได้นำเอาความรู้ “รหัส นัย ดวงพิไชยสงคราม” มาเผยแพร่ จึงเป็นประโยชน์แก่ผู้ใฝ่รู้และแสวงหาความก้าวหน้าของชีวิต อีกทั้งเป็นการสืบสานภูมิปัญญาไทยแต่เดิมให้มั่นคงเป็นหลักฐาน”
— พระครูสมุห์อภิสิทธิ์ อภิญาโณ —
วัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ที่ปรึกษาสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

“นับเป็นกุศลผลบุญของวงการโหราศาสตร์ไทย ที่อาจารย์วรพล เพียรมานะอุตสาหะ และ “กล้า” ที่จะนำเสนอถ่ายทอดประสบการณ์ ในการศึกษาค้นคว้าทั้งทางดาราศาสตร์ โหราศาสตร์และวิทยาคม ซึ่งได้คัดกรอง บีบเค้น หล่อหลอม รวมอยู่ใน “รหัส นัย ดวงพิไชยสงคราม” ที่อยู่ในมือท่านขณะนี้ ซึ่งต้องทุมเทสรรพพลังกาย สรรพพลังใจ สรรพวิชา สรรพเวลา และสรรพบารมีเป็นอย่างยิ่ง ยากที่จะหาผู้ทำได้เช่นนี้ในปัจจุบัน และเนื่องจากเนื้อหาค่อนข้างมาก และ “ยาก” หากแต่ต้องสรุป ย่นความ ย่อความ และต้อง “พราง” บางสิ่งไว้เพื่อประโยชน์สุขของชนหมู่มากด้วยกุศลเจตนา ดังนั้นหากพากเพียรอ่านแล้ว ไม่กระจ่างแจ้งใจ ขอให้ท่านค่อย ๆ อ่านค่อย ๆ ทบทนด้วยความเคารพในบรรพวิชา ของครูบาอาจารย์ ปาจารยาจารย์ ที่ได้ถ่ายทอดแบบ “มุขปาฐะ” กันมารุ่นต่อรุ่น ซึ่งได้รวบรวมไว้อย่างพรั่งพร้อม ประดุจเพชรยอดมงกุฎซึ่งเจียรนัยไว้ดีแล้ว”
— อารี สวัสดี —
นายกสมาคมดาราศาสตร์ไทย
ประธานมูลนิธิสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในสังฆราชูปถัมภ์

“น่ายินดีที่ คุณวรพล ไม้สน ซึ่งป็นคนรุ่นใหม่ แต่สนใจสรรพวิชาชั้นสูงของโบราณ ได้เขียนหนังสือเล่มนี้ออกมาเผยแพร่ คุณวรพลหรืออาจารย์หนุ่ยเป็นนักวิชาการ และเป็นโหรดาจารย์ คือ มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถอธิบายให้ความรู้ด้านโหราศาสตร์และดาราศาสตร์อย่างมีหลักวิชาการ เชื่อถือได้ จึงได้ถูกเชิญให้เข้าร่วมในคณะอนุกรรมการกลั่นกรองด้านความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล ในคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม”
— ศาสตราจารย์ สุกัญญา สุจฉายา —
ภาคีสมาชิกสำนักศิลปกรรม ราชบัณฑิตยสภา 2562

สารบัญ

 

 • รหัส นัย ดวงพิไชยสงคราม
 • จาก “ยันต์พิไชยสงคราม” สู่ “พระพิไชยสงคราม”
 • จาก “พระโพธิ์ห้ามสมุทย์” คลี่คลายสู่ “ดวงพิไชยสงคราม”
 • ดวงพิไชยสงครามลักษณะพิเศษ 1 : วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
 • ดวงพิไชยสงครามลักษณะพิเศษ 2 : ดวงพิไชยสงครามหลังพระพุทรปรมาสโย
 • สถานภาพในปัจจุบัน
 • การจัดสถานที่และวิธีปฏิบัติบูชา
 • ภาคผนวก 1 : ดวงพิไชยสงครามสมเด็จพระกนิษฐาริราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • ภาคผนวก 2 : นัยแห่งดวงพิไชยสงคราม ตำรับพลังวัชร์
 • ประวัติมูลนิธิสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในสังฆราชูปถัมภ์
รหัสสินค้า  9786168187166 ,

รายละเอียดสินค้า

ISBN

9786168187166

ผู้เขียน

ขนาดเล่ม

17 x 23.6 ซม.

จำนวนหน้า

248 หน้า

ชนิดกระดาษ

ปก กระดาษอาร์ตการ์ด / เนื้อใน กระดาษอาร์ตด้าน

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ที่สนใจศึกษาด้านโหราศาสตร์

จุดเด่นของหนังสือ

หนังสือเล่มนี้ เขียนโดย อ.วรพล ไม้สน (พลังวัชร์) ผู้เชี่ยวชาญคัมภีร์สุริยยาตร์อันดับต้นๆของไทย อาจารย์พลังวัชร์ได้ถอดรหัสดวงพิไชยสงคราม ศาสตร์และศิลป์ที่รวบรวมสุดยอดภูมิปัญญาโบราณไว้ด้วยกัน ทั้งโหราศาสตร์ ดาราศาสตร์ พุทธศาสนา ไสยศาสตร์ อักขระเลขยันต์ เป็นที่นับถือกันมาแต่โบราณว่า ผู้ใดที่มีดวงพิไชยสงครามไว้บูชา จะช่วยป้องกันอันตรายที่จะบังเกิดขึ้น ไม่ตกต่ำขัดสน และทำให้ประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต

ความเห็นจากนักอ่าน

ยังไม่มีความเห็น

เฉพาะลูกค้าที่เข้าสู่ระบบ และเคยซื้อสินค้าชิ้นนี้แล้วเท่านั้น ที่แสดงความเห็นได้

ตะกร้าสินค้า

นโยบายการจัดส่งสินค้า
บริษัท ลีฟ ริช ฟอร์เอฟเวอร์ จำกัด

สำนักพิมพ์ลีฟ ริช

จะดำเนินการจัดส่งสินค้าเป็นจำนวน 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี

ลูกค้ายังคงสั่งสินค้าได้ตามปกติ และจะตัดรอบคำสั่งซื้อเพื่อทำการจัดส่งภายใน 10:00 น. ของทั้งสองวันดังกล่าว

ตะกร้าสินค้า
ยังไม่มีสินค้าอยู่ในตะกร้า
0

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ในการใช้เว็บไซต์ สามารถศึกษาได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวได้ที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลวส่วนบบุคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ

บันทึกการตั้งค่า